DEMO SZÁMLA
Próbálja ki demo
platformjainkat!
Mehet
Hírlevél feliratkozás
Szótár

Összeállítottuk a forex piacon leggyakrabban használt szakkifejezéseket és azok magyarázatát, hogy a piaci terminológia elsajátítása után jobban megérthesse a piacot és annak mûködését.....


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W
Accrual
Lásd Növekmény
Adjustment
Lásd Kiigazítás
Agent Bank
(1) Külföldi bank helyett fellépõ bank. (2) Az euró piacon: a szindikátusban levõ többi bank által a hitel adminisztrációjának kezelésére kinevezett bank.
Agent Bank
(1) Külföldi bank helyett fellépõ bank. (2) Az euró piacon: a szindikátusban levõ többi bank által a hitel adminisztrációjának kezelésére kinevezett bank.
Aggregált kereslet (Aggregate Demand)
Az áruk és szolgáltatások iránti teljes kereslet a gazdaságban. Az áruk és szolgáltatások iránt az ország magán- és állami szektorának a keresletét, illetve a más országokból jelentkezõ keresletet is tartalmazza.
Aggregált kereslet (Aggregate Demand)
Az áruk és szolgáltatások iránti teljes kereslet a gazdaságban. Az áruk és szolgáltatások iránt az ország magán- és állami szektorának a keresletét, illetve a más országokból jelentkezõ keresletet is tartalmazza.
Aggregált kínálat (Aggregate Supply)
Az aggregált kereslet kielégítésre a helyi forrásokból (az importot is beleértve) a gazdaság rendelkezésére álló áruk és szolgáltatások teljes kínálata.
Aggregált kockázat (Aggregate risk)
Bank egyetlen ügyféllel szembeni kitettségének értéke azonnali és határidõs kontraktusokra vonatkozóan egyaránt.
Aggregált kockázat (Aggregate risk)
Bank egyetlen ügyféllel szembeni kitettségének értéke azonnali és határidõs kontraktusokra vonatkozóan egyaránt.
Agio
Lásd Felár
Aktiva (Asset)
A devizakereskedelem kontextusában jog arra, hogy a másik féltõl adott összegû devizát kapjunk mérleg aktíva (pl. kölcsön) vagy adott jövõbeli idõpontban lezáratlan határidõs ügylet fejében.
Aktíva (Asset)
A devizakereskedelem kontextusában jog arra, hogy a másik féltõl adott összegû devizát kapjunk mérleg aktíva (pl. kölcsön) vagy adott jövõbeli idõpontban lezáratlan határidõs ügylet fejében.
Alapletét (Margin)
A pénz vagy biztosíték, amelyet a nyitott szerzõdéseken bekövetkezõ esetleges veszteségek ellen el kell helyezni, illetve késõbb fenn kell tartani. A kezdeti letétet az ügylet megnyitása elõtt el kell hagyni. A változó letétet a nyitott pozíciókon elszenvedett veszteségek esetén kell a kezdeti letéthez hozzáadni. Az ügylet megnyitásához szükséges letét összegét szokás szükséges letétnek is nevezni.
Alulértékelt (Under-valuation)
Egy devizaárfolyamot akkor tekintünk alulértékeltnek, amikor a vásárlóerõ paritás alatt van.
Appreciation
Lásd Felértékelõdés
Appreciation
Lásd Felértékelõdés
Aranymetszés képlete (Golden Mean Math Formula)
Az aranymetszés egy oly sok embert lenyûgözõ arány. Egyszerûen az 1 és a 1.618034... irracionális szám arányaként lehet leírni.
Aranymetszés képlete (Golden Mean Math Formula)
Az aranymetszés egy oly sok embert lenyûgözõ arány. Egyszerûen az 1 és a 1.618034... irracionális szám arányaként lehet leírni.
Aranystandard rendszer (Gold Standard)
Olyan monetáris rendszer, melyben egy ország pénzének értéke a törvény által megszabott módon az arany egy rögzített mennyiségével egyenlõ és a belsõ valuta meghatározott mértékben aranyra váltható bankjegyek formáját ölti.
Árat jegyez (Make a market)
A dealer akkor jegyez árat, ha olyan eladási és vételi árat kínál, amelyen készen áll venni és eladni.
Arbitrage
Lásd Arbitrázs
Arbitrázs (Arbitrage)
Különbözõ piacokon egyidejû vétele és eladása ugyanannak vagy hasonló pénzügyi instrumentumnak az ár- vagy devizakülönbség érdekében. Az árfolyamkülönbözet a jegybanki alapkamatok különbségébõl származik.
Arbitrázscsatorna (Arbitrage channel)
Olyan ártartomány, amelyen belül nincs lehetõség arbitrázsra az azonnali és határidõs piacok között.
Árfolyam (Rate)
Egy deviza másik devizában, általában az amerikai dollárban kifejezett ára.
Árfolyamsáv (Band, Grid)
Az a tartomány, amelyben a deviza szabadon mozoghat. Az ERM-ben használt rendszer.
Árjegyzõ (Market maker)
Az árjegyzõ olyan személy vagy cég, amely jogosult valamely instrumentum piacát létrehozni és mûködtetni (vagyis árakat jegyezni, amelyeken kész venni és eladni).
Around
Határidõs „prémium/diszkont” jegyzésére használják. A „five-five around” azt jelenti, hogy öt pont a jelenlegi spot érték mindkét oldalán.
Around
Határidõs „prémium/diszkont” jegyzésére használják. A „five-five around” azt jelenti, hogy öt pont a jelenlegi spot érték mindkét oldalán.
Ask
Lásd Eladási ár
At Best
Lásd Legjobb áron
At or Better
Adott árfolyamon, vagy annál jobb árfolyam történõ kereskedési megbízás.
At or Better
Adott árfolyamon, vagy annál jobb árfolyam történõ kereskedési megbízás.
Aznapi elszámolás (Cash Delivery)
Az elszámolás a tranzakció napján történik. Határidõs kontraktusok kontextusában a fogalom azt jelenti, hogy a termék nem kerül leszállításra, hanem a pozíció nettó értéke kerül kifizetésre.
Aznapi tranzakció (Same day transaction)
Olyan tranzakció, amely a megkötésének napján jár le.
Azonnali (Cash)
Általában olyan devizatranzakcióra vonatkozik, amelyben az elszámolás az ügylet megkötésének napján történik. A kifejezést elsõsorban Észak-Amerika, illetve az idõzóna preferenciák miatt az észak-amerikai piacokra támaszkodó piacokon (pl. Latin-Amerikában) használják. Európában és Ázsiában az azonnali tranzakciókat szokás aznapi ügyleteknek is nevezni.
Azonnali (Spot)
(1) A leggyakoribb devizatranzakció. (2) Az azonnali vagy azonnali dátum az azonnali tranzakció értéknapjára utal; az ilyen tranzakciót két munkanapon belül el kell számolni az értéknapi értékkel.
Azonnali árfolyam (Spot price/rate)
Az az árfolyam, amelyen a devizával jelen pillanatban az azonnali piacon kereskednek.
Azonnali piac (Cash market)
A pénzügyi instrumentum piaca, amelyen a határidõs és opciós piac alapul.