DEMO SZÁMLA
Próbálja ki demo
platformjainkat!
Mehet
Hírlevél feliratkozás
Szótár


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W
Fed - Federal Reserve
A United States Federal Reserve, az amerikai jegybank. A Federal Reserve tagognak kötelezõ a tagság a Federal Deposit Insurance Corporationben. Amerikában összesen 12 jegybankot különböztetünk meg, melyek mindegyike jegybanki funkciókat tölt be.
Federal Reserve System
Az Egyesült Államok központi bankrendszere.
Fedezet (Cover)
(1) Határidõs devizakontraktust nyitva, devizakockázatot fedez. (2) A korábban eladott deviza vagy értékpapír visszavásárlásával lezár egy short pozíciót.
Fedezet különbözet (Covered Margin)
Két különbözõ devizában jegyzett pénzügyi instrumentum közötti kamatkülönbözet a devizakockázat fedezésére szolgáló határidõs devizaügylet költségének figyelembevétele után.
Fedezetlen (Uncovered)
Nyitott pozíció.
Fedezett arbitrázs (Covered Arbitrage)
Két különbözõ devizában jegyzett pénzügyi instrumentum közötti arbitrázs, amelynél határidõs devizapozícióval fedezik a devizakockázatot.
Fedezett pozíció (Hedged position)
Ugyanannak a devizának egy darab nyitott vételi pozíciója és egy darab nyitott eladási pozíciója.
Fej- váll alakzat (Head and Shoulders)
A technikai elemzõk által használt, trendfordulót jelzõ alakzat. Az árfolyam egy ideig emelkedett (ez a bal váll), majd a profitkivét miatt csökkent vagy szinten maradt. Ezt követõen az árfolyam meredeken emelkedett (fej), majd a profitkivét miatt a váll szintjéig zuhant vissza. Ekkor a mérsékelt emelkedés vagy oldalazás a közelgõ nagy esést jelzi. A nyakvonal elesése eladási jelzés.
Felár (Agio)
Devizák értékkülönbözete. A készpénzre váltás, vagy gyenge deviza erõs devizára váltásának százalékos költségét is jelentheti.
Felértékelés (Revaluation)
A devizaárfolyam hivatalos lépés következtében történõ emelkedése.
FElértékelõdés (Appreciation)
Piaci kereslet, nem pedig kormányzati beavatkozás hatására történõ devizaerõsödés.
Felértékelõdés (Appreciation)
Piaci kereslet, nem pedig kormányzati beavatkozás hatására történõ devizaerõsödés.
Fill or Kill
Olyan megbízás, amely vagy haladéktalanul teljesül, vagy haladéktalanul törlõdik.
Fisher hatás (Fisher Effect)
A kamatlábak és az árfolyammozgások között fennálló kölcsönhatás, amely szerint ideális esetben a kamatkülönbséget az árfolyammozgások azonnal követik.
Fizetési mérleg (Balance of Payments)
Egy ország adott idõszak alatt történõ gazdasági tranzakcióinak rendszeres feljegyzése. (1) A kifejezést gyakran használják: (i) „folyószámla” fizetési mérlegére; vagy (ii) a folyószámla és bizonyos hosszú távú tõkemozgások együttesére. (2) A külkereskedelmi mérleg, a folyó fizetési mérleg, a tõkeszámla és a láthatatlan tételek együttese, amelyek a fizetési mérleget adják ki. A tartósan deficites fizetési mérleg a tõkemozgások korlátozásához vagy a deviza leértékelõdéséhez vezethet.
Folyószámla (Current Account)
Az ország exportból és importból, illetve az olyan egyoldalú transzferekbõl, mint a segélyekbõl és egyéb viszonzatlan átutalásokból keletkezõ nemzetközi fizetéseinek nettó egyenlege. A tõkemûveleteket nem tartalmazza.
FOMC - Federal Open Commitee
A Fed nyíltpiaci bizottsága, amely a pénzkínálati célokat meghatározza, és az irányadó kamat segítségével megvalósítja azokat.
Fordítva jegyzett deviza (Reciprocal currency)
Olyan deviza, amit dollár/deviza formában jegyeznek a szokásos deviza/dollár forma helyett. A font a leggyakoribb példa erre.
Forex
A devizapiac gyakran használt neve.
Forex Club
A fõ pénzügyi központokban mûködõ csoportok, amelyek célja a devizakereskedõ dealerek oktatásának és egymás közötti érintkezésének elõsegítése az Association Cambiste International szervezet égisze alatt.
Front Office
A dealer által végrehajtott tevékenység, normál kereskedési tevékenység.
Fundamentumok (Fundamentals)
A deviza relatív értékét alakító fõbb gazdasági tényezõk. Ide tartoznak az infláció, a gazdasági növekedés, a kereskedelmi egyenleg, az államháztartás egyenlege és a kamatláb.
FX - Forex
Devizakereskedelem.