DEMO SZÁMLA
Próbálja ki demo
platformjainkat!
Mehet
Hírlevél feliratkozás
Szótár


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W
Határidõs árfolyam (Forward Rate)
A határidõs árfolyamokat határidõs pontokban jegyzik, amelyek a határidõs és az azonnali árfolyamok közötti különbséget mutatják. A határidõs árfolyam jelenlegi árfolyamból történõ kiszámításához a határidõs különbözetet hozzá kell adni, vagy ki kell vonni a spot árfolyamból. Az, hogy a különbözetet hozzáadni vagy levonni kell, azt a tranzakcióban érintett devizák kamatkülönbözete dönti el. A magasabb kamatszintû bázisdevizára azt mondjuk, hogy a határidõs piacon diszkontja van az alacsonyabb kamatszintû devizával szemben. Ezért a határidõs különbözetet levonjuk az azonnali árfolyamból. Hasonlóképpen, az alacsonyabb kamatszintû bázisdevizának prémiuma van, így a határidõs árfolyamot úgy kapjuk meg, hogy a határidõs különbözetet hozzáadjuk a spot árfolyamhoz.
Határidõs különbözet (Forward margins)
Egy deviza azonnali és határidõs ára közötti különbség (diszkont vagy prémium). Általában pontokban jegyzik.
Határidõs mûveletek (Forward Operations)
Devizatranzakciók, amelyeknél a közös leszállítási kötelezettséges teljesítése legalább két munkanappal a tranzakció megkötése után történik.
Határidõs ügylet (Forward Outright)
Deviza vételére vagy eladására vonatkozó kötelezettségvállalás adott jövõbeli dátumra vagy idõszakra történõ leszállítással. Az árat az azonnali árfolyam plusz/mínusz a határidõs különbözet formájában jegyzik.
Hedge
Kockázat fedezésére irányuló mûvelet, például opciók vagy határidõs kontraktusok vétele vagy eladása egy jövõbeli tranzakció átmeneti helyettesítésére. Általában ellentétes pozíciót jelent az azonnali és a határidõs vagy opciós piacon.
Hit the Bid
Vétel az aktuális eladási, illetve eladás az aktuális vételi áron.
Hitelkeret (Bank line)
A bank által az ügyfélnek nyújtott hitelkeret.
Hitelkockázat (Credit Risk)
Meglévõ szerzõdéseken levõ esetleges veszteség kockázata, amely akkor következik be, ha a másik fél nem teljesíti kötelezettségeit.
Hivatalos Kereskedõ (Authorized Dealer)
A devizapiacon kereskedni jogosult pénzintézet vagy bank.
Hozamgörbébõl számítható kamatláb (Implied Rates)
Az azonnali és határidõs árfolyamok különbsége alapján számított kamatláb.