DEMO SZÁMLA
Próbálja ki demo
platformjainkat!
Mehet
Hírlevél feliratkozás
Szótár


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W
Kamatarbitrázs (Interest Arbitrage)
Azonnali vétellel és határidõs eladással történõ devizaváltás a magasabb kamathozamért. A kamatarbitrázs történhet befele, azaz külföldi devizából a hazaiba, illetve kifele, azaz a helyi devizából a külföldibe. Néha jobb eredményt lehet elérni határidõs eladás nélkül. Ebben az esetben az ügylet nem tekinthetõ teljes arbitrázsnak, mivel ha az árfolyam az arbitrazsõr ellen mozdul, a tranzakció veszteséges lehet.
Kamatparitás (Interest parity)
Két deviza akkor van kamatparitásban egymással, ha a kamatkülönbözetüket kiegyenlíti a határidõs árfolyamuk közötti különbség. Ha például az irányadó kamat Japánban 3%, Nagy-Britanniában pedig 6%, akkor a japán jen fonthoz viszonyított 3 százalékos határidõs prémiuma esetén beszélhetünk kamatparitásról.
Kamatswap (Interest rate Swaps)
Olyan ügylet, amelyben a kamatot lebegõrõl rögzítettre cserélik vagy fordítva. Az alapterméket nem cserélik el. A kamatból származó cash flow-t, legyen az kamatfizetés vagy kamatbevétel, cserélik ki.
Kemény valuta (Hard Currency)
Széles körben kereskedett, és más valutákra (devizákra) egyszerûen váltható fõ valuta.
Kereskedési könyv (Book)
A dealer vagy a kereskedési pult által vezetett devizapozíciók összessége. Az aktívák és passzívák összessége. Ha a könyv átlagos futamideje rövidebb, mint az aktíváké, akkor azt mondjuk, hogy a bank short és nyitott könyvet vezet. A „passing the book” (könyv átadása) kifejezés azt jelenti, hogy a kereskedési nap zárásakor a bank pozícióival való kereskedést egy másik irodába továbbítják, például Londonból New Yorkba.
Kereskedési pult
A kereskedési pult (vagy Dealing Desk) a brókercégen belül működő szervezeti egység, amely az ügyfelek megbízásait teljesíti a különböző piacokon. A Forex kereskedés esetében a kereskedési pult olyan visszaélések forrása lehet, amely a brókercégnek előnyösebb feltételeket teremt: mivel a devizapiac tőzsdén kívüli piactér, ezért a cég tulajdonképpen maga is árjegyző és ilyen módon olyan árat jegyezhet adott pillanatban, amely az ügyfelek többségének stop megbízásait teljesít(het)i. Mivel ez a "piacmozgás" a brókercég által előidézett esemény, ezért az érintett ügyfélmegbízások kockázatát nem fedezi a cég és a stopok teljesülésével az összes ügyfélveszteség egy pillanat alatt a brókercég nyereségévé válik. Erre a jelenségre válaszul jöttek létre a No Dealing Desk kereskedési környezetet biztosító brókercégek, ahol nincs kereskedési pult és minden ügyfél megbízása fedezve van, ilyen módon a brókercég nem érdekelt az ügyfelek veszteséges kötéseiben.
Kereskedhetõ mennyiség (Tradeable amount)
A legkisebb elfogadható tranzakció méret.
Keresztárfolyamok (Cross rates)
Két olyan deviza közötti árfolyam, amelyek egyike sem az amerikai dollár.
Keresztügylet (Cross Deal)
A bázisdevizán kívüli két devizát magában foglaló devizaügylet.
Kétoldalú árjegyzés (Two Way Quotation)
Amikor egy dealer vételi és eladási árfolyamot is jegyez a devizatranzakciókhoz.
Kétszintû piac (Two Tier market)
Kettõs árfolyamrendszer, amelyben csak az egyik árfolyam van kitéve a piaci mozgásoknak, pl. Dél-Afrika.
Kezdeti alapletét (Initial margin)
A devizakereskedõ által a meghatározott mennyiségû deviza vételéhez vagy eladásához szükséges alapletét.
Kiigazítás (Adjustment)
Hivatalos lépés fizetési egyensúlytalanság vagy a hivatalos devizaárfolyam korrigálására a belsõ gazdaságpolitika megváltoztatásával.
Kiszorítás (Squeeze)
A központi bank lépése a pénzkínálat csökkentésére a pénz árának (vagyis a kamatlábnak) az emelésére.
Kitettség (Exposure)
A devizakereskedelemben a devizaárfolyam mozgása miatti potenciális nyereség vagy veszteség.
Kiwi
Az új-zélandi dollár neve a kereskedõi zsargonban.
Kockázatkezelés (Risk management)
Egy szervezet nyereségességét vagy mûködését fenyegetõ kockázatot azonosítása, elfogadása vagy csökkentése. Devizakereskedés esetén többek között az alábbiak figyelembe vételét jelenti: piaci, szuverenitási, ország-, leszállítási és hitelkockázat, illetve a másik fél kockázata.
Kockázatos pozíció (Risk Position)
Olyan eszköz vagy kötelezettség, amelynek értéke az árfolyam- vagy kamatváltozás hatására változhat.
Kontraktus (Contract)
Megállapodás adott mennyiségû deviza vagy opció adott hónapra történõ megvételére vagy eladására.
Konvertibilis deviza (Convertible currency)
Bármilyen devizára (és/vagy aranyra) szabadon, a központi bank különleges engedélye nélkül váltható deviza.
Konverziós arbitrázs (Conversion arbitrage)
Olyan tranzakció, amelyben a kereskedõ megvásárol egy pénzügyi instrumentumot, majd put (eladási) opciót vesz és call (vételi) opciót ad el a megvásárolt instrumentumra úgy, hogy mindkét opciónak ugyanaz a lehívási árfolyama és a lejárata.
Konverziós számla (Conversion Account)
Általános nyilvántartási számla egy adott devizában fennálló fedezetlen pozícióról. Az ilyen számlákat pozíciós számlának is nevezik.
Korai indikátorok (Leading Indicators)
A gazdasági növekedés és a teljes üzleti aktivitás változásait megelõzõ statisztikák, például a gyári rendelésállományok.
Korrekció (Reaction)
Áremelkedés utáni árcsökkenés. Könyvelései: A leányvállalatok kimutatásainak lefordítására használt devizaárfolyamok változásának eredményeképpen a cég konszolidált jelentéseinek, a bevételnek és a könyv szerinti értéknek a potenciális változása.
Kötelezettség (Liability)
A devizakereskedés kontextusában a le nem járt határidõs vagy azonnali tranzakció keretében a másik félnek történõ leszállítás kötelezettsége.
Kötési jegy (Deal Ticket)
A tranzakcióhoz kötõdõ információ rögzítésének elsõdleges módszere.
Középárfolyam (Central Rate)
Az ECU-hoz viszonyított árfolyamok az EMS rendszerben. A devizák az adott sávban korlátozottan mozoghattak a középárfolyam körül.
Középárfolyam (Central Rate)
Az ECU-hoz viszonyított árfolyamok az EMS rendszerben. A devizák az adott sávban korlátozottan mozoghattak a középárfolyam körül.
Középárfolyam (Mid-price, middle rate)
Két árfolyam között középen levõ árfolyam, vagy az árjegyzõk által kínált vételi és eladási árak átlaga.
Központi bank (Central bank)
Az országok fõ szabályozó bankja. A központi bankok elsõdleges feladata általában a monetáris politika kidolgozása és végrehajtása.
Közvetlen árjegyzés (Direct quotation)
Rögzített mennyiségû külföldi deviza jegyzése változó mennyiségû hazai deviza ellenében.